Impressum

Budite dopisnik portala USN.ba. Svoje fotografije i priče šaljite na e-mail adresu: redakcija@usn.ba Ukoliko Kolegij portala odluči da se Vaša priča ili slika nađe na portalu Unsko-sanskih novosti (USN.ba), čitatelj-dopisnik će biti novčano nagrađen.

MARKETING: marketing@usn.ba /

+387 61 773 701

REDAKCIJA: redakcija@usn.ba

Serveri portala USN.ba smješteni su u Sjedinjenim Američkim Državama, kompletnu tehničku  i finansijsku podršku portalu pružaju dojučerašnji Bosanci i Hercegovci koji se danas nalaze na mnogim paralelama i meridijanima Zemlje.

Najviše nas prate na prostoru Bosanske krajine, stanovništvo uz Unu i Sanu pa zbog toga i Unsko-sanske novosti.